GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTYODDZIAŁY ZALAS               NOWOŚCIPRZYJACIELE z NEPALUPODZIĘKOWANIABUDOWA  PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKT 

Fotki na naszym Przedszkole Zalas

          

               

 

WITAJĄ PRZEDSZKOLAKI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA W ZALASIU

 

20 marca 2019r. - VII FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ "Zaczarowana Nutka".

   

21 marca 2019r. - Pochód z Marzanną - przedszkolaki z Zalasu powitały Wiosnę.

       

 

NASZE PRZEDSZKOLE W ZALASIU 

 

  Rok szkolny 2017/ 2018

 

Przedszkole w Zalasiu jest czynne 8 godzin dzienne od 7.30 do 15.30

W przedszkolu funkcjonują 2 oddziały 7 godzinne. Dzieci korzystają z możliwości obiadu w pobliskiej stołówce w Zespole Szkół w Zalasiu lub z Cateringu Firmy Kociołek z Tenczynka.

Ponieważ placówka w Zalasiu jest częścią Przedszkola Samorządowego w Tenczynku w przedszkolu w Zalasiu realizowany jest program równolegle z przedszkolem w Tenczynku. Odbywają się teatrzyki i ciekawe zajęcia edukacyjne. Informacje dotyczące programu pracy, oferty, przyjaciół, sponsorów i dokumentacji przedszkola w Tenczynku również dotyczą Zalasu.

K O N T A K T :

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku

          Oddziały Zalas  32-067 Tenczynek, Zalas 610 

telefon kontaktowy:  12 283 64 60              

 

         HISTORIA  BUDYNKU  PRZEDSZKOLA  W  ZALASIU

                      Budynek przedszkola w Zalasiu ma niezbyt długą, ale burzliwą historię. Na uwagę zasługuje fakt, że budynek przedszkola ma historyczne znaczenie dla naszej miejscowości. Znajduje się w centrum Zalasu, w pobliżu szkoły i kościoła.

Budynek, w którym mieści się przedszkole został wybudowany w latach 1907- 1908  z przeznaczeniem na szkołę. Ówczesny kierownik szkoły - Jan Stybel - widząc, że hrabiowie Potoccy fundują budowę kościoła, zwrócił się z prośbą o wsparcie budowy nowej szkoły. Stara szkoła ( wybudowana w 1861-1862) była drewniana i posiadała tylko dwie klasy lekcyjne.   Obecnie nie ma już śladu po tym budynku, który stał po drugiej stronie plebani. Nowa szkoła składała się z trzech sal lekcyjnych i mieszkania dla kierownika. Budynek był murowany, pokryty

 

dachówką i miał ładną bryłę architektoniczną. Ponieważ kierownik z zamiłowania był rolnikiem, założył przy szkole piękny sad i pasieką    z  30 ulami.

Kierownik  Stybel wraz z rodziną mieszkał w Zalasiu do 1930 roku.  W sierpniu 1931 roku kierownikiem szkoły został Ludwik Siuda. Z tego okresu należałoby przytoczyć kilka ciekawych faktów.  W 1935 roku szkołę wizytował arcybiskup krakowski książę Adam Sapieha.

W okresie II wojny światowej – od połowy czerwca 1944 do września tego roku- w budynku mieszkali żołnierze niemieccy. W chwili wyzwolenia  ( 19.01.1945 r. ) w szkole przebywali żołnierze radzieccy I Frontu Ukraińskiego.                  

 Od września 1972 roku szkołę przeniesiono do nowego, obszernego  i komfortowego budynku, a od 1973 roku rozpoczęto przebudowę starej szkoły na przedszkole i dom nauczyciela. 

Bardzo długo trwał remont i dopiero 

 1 października1988 r. otwarto  Przedszkole Samorządowe nr 7 w Zalasiu   oraz oddano mieszkania dla nauczycieli, które znajdują się na piętrze piętrze. 

 W 2006 roku wyremontowano pomieszczenia, w których znajdowała się kuchnia  i  otwarto w nich filię Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej  w Krzeszowicach.

W listopadzie 2008r. budynek został pięknie wyremontowany przez Urząd Miejski w Krzeszowicach: budynek ocieplono i wykonano piękną elewację.

Dzięki determinacji rodziców i ich zabiegom wymieniono także okna i położono asfalt przy budynku.

 

CO NOWEGO W PRZEDSZKOLU ?

Od kilku lat,  systematycznie, w miarę środków finansowych przedszkole pięknieje. Wyremontowano piękne kolorowe łazienki, holl pomiędzy salami i wiatrołap. Wymieniono drzwi do sal i do wiatrołapu. Zamontowano z projektu Gminnego piękne lampy w całym budynku. Wyposażono placówkę w nowe stoliki i krzesełka, zestawy mebli w salach i piękne, kolorowe mebelki szatniowe. Dodatkowo dzięki wsparciu mieszkańców przy dofinansowaniu zewnętrznym, wykonano nowy sprzęt w ogrodzie. W ramach dostępnych finansów przeprowadzono kapitalny remont pomieszczenia kuchennego wraz z zakupem mebli i obu szatni oraz dzięki wsparciu Zakładu Administracji Budynków Komunalnych  polozono nową kostkę i wyrównano teren w ogrodku przedszkolnym. 

Poniżej duże fotografie - kliknij miniaturę.

                  

               

         HISTORIA POWSTANIA I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W  ZALASIU

        Po poważnym remoncie budynku od 1 października 1988 r. Zalas wzbogacił się o nową, komfortową placówkę oświatową –  Przedszkole Samorządowe nr 7 w Zalasiu. Do tej pory tylko 6-latki objęte były opieką przedszkolną i uczęszczały do oddziału ,,0” przy Szkole Podstawowej  w Zalasiu.  Nowe przedszkole przeznaczone było dla dzieci w wieku od 3-5 lat. Zapewniało  całodzienną (8 godzin) opiekę i wydawało trzy posiłki  ( śniadanie, obiad, podwieczorek). Wyposażenie i urządzenie przedszkola zapewniało doskonałe warunki do zabawy i pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Placówka posiadła dwie duże sale do zajęć, łazienki, szatnie, kancelarię  i kuchnię wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Niestety otoczenie budynku nie zostało uporządkowane po budowie, a teren wyrównany. Przez kolejne lata trudno było uporać się z tym problemem zwłaszcza, że plac wokół przedszkola jest bardzo duży. Już w pierwszych latach funkcjonowania przedszkola nastąpiły trudności, które systematycznie  pogłębiały się i w efekcie doprowadziły do reorganizacji placówki. Złożyło się na to wiele przyczyn. Jedną z nich z pewnością była ogólna sytuacja społeczno – ekonomiczna w naszym kraju. W tym właśnie czasie zostało zamkniętych wiele przedszkoli, które były zbyt drogie w utrzymaniu przez samorządy. Nasze przedszkole do tej pory dostępne pod względem finansowym dla wielu rodzin, stało się zbyt kosztowne. To właśnie ze względu na duże opłaty ( czesne ), rodziny rezygnowały z posyłania swoich dzieci przedszkola. Inną przyczyną było to, że przedszkole nie zdążyło jeszcze zdobyć   i ugruntować swojej pozycji w środowisku, a już zostało wystawione na poważne trudności. Przez kolejne lata dokonywano różnych zmian organizacyjnych, które miały na celu przyniesienie oszczędności i pozyskanie większej liczby dzieci. Każda próba przynosiła jedynie doraźną poprawę.    W roku szkolnym 1991/ 1992 do przedszkola zapisano bardzo mało dzieci,  w związku z tym uruchomiono tylko jeden oddział, a liczbę personelu ograniczono do minimum. m  Personel pedagogiczny przedszkola od 1.10.1988- 1.09.1992   - mgr Aleksander Wiatr- dyrektor przedszkola, mgr Grażyna Grzymek- nauczycielka , mgr Bożena Malczyk- nauczycielka mgr Joanna Moń - nauczycielka. Od września 1992 r. do przedszkola przeniesiono odziały 6-latków ze szkoły. Dzięki temu przedszkole zapełniło się znowu dziećmi . Zmieniła się także obsada kadry pedagogicznej i organizacja pracy oddziałów. W przedszkolu zostały uruchomione  trzy oddziały dla dzieci  w wieku od 3-6 lat ( jeden ośmiogodzinny i dwa pięciogodzinne). Dzieci młodsze posiadały swoją salę i objęte były całodzienną opieką. Sześciolatki  zostały podzielone na dwie grupy i uczęszczały do przedszkola na zmiany.  Sytuacja przedszkola tylko pozornie zmieniła się na lepsze. Dzieci w placówce było dużo, ale niewiele z nich zapisywanych było na osiem godzin, bo rodzice nie chcieli ponosić wysokich kosztów za pobyt dziecka powyżej tzw. minimum programowego. W wyliczeniach kosztów utrzymania przedszkola prowadzonych przez organ prowadzący   ( Urząd Miejski w Krzeszowicach),  liczyły się przede wszystkim dzieci zapisywane na osiem godzin. W roku szk. 1992/ 1993 dzieci zapisanych na 8 godzin było tylko 10. Kłopoty z utrzymaniem przedszkola miały swój finał 1. 02. 1994 roku, kiedy to decyzją Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach  i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie, Przedszkole Samorządowe nr 7 w Zalasiu przestało istnieć jako samodzielna placówka   i stało się filią Przedszkola Samorządowego nr 5  w Tenczynku. ( Od 2004 roku Przedszkola Samorządowego w Tenczynku) .    

Pracownicy przedszkola  od 1.09.1992- 1.02.1994 - mgr Barbara Chodacka- dyrektor przedszkola, mgr Bożena Malczyk – nauczycielka, Bogusława Kanarek- nauczycielka.  Po dokonanych zmianach organizacyjnych niektórzy pracownicy zostali zwolnieni,  a pozostali przeniesieni do pracy w zreorganizowanej placówce.  W przedszkolu zostały utworzone dwa odziały pięciogodzinne bez posiłków dla dzieci w wieku 5-6 lat (kuchnia została zlikwidowana). W takiej formie organizacyjnej placówka funkcjonuje do dnia dzisiejszego.      Pracownicy przedszkola od 1 .09.1994r. - Michalina Grabowska- dyrektor przedszkola,  mgr Barbara Chodacka – nauczycielka, mgr Bożena Malczyk- nauczycielk , Elżbieta Hrycaniuk- woźna oddziałowa.            Od 1.09.1995- 31.08. 1997 stanowisko dyrektora pełniła mgr Maria Jolanta Bartl   Samorządowego. Od 1.09.1997 roku funkcję dyrektora Przedszkola Samorządowego  w Tenczynku z Oddziałami  w Zalasiu pełni mgr Marzena Kubin . W tym okresie nastąpiło wiele pozytywnych zmian w przedszkolu. Między innymi wyremontowano jedno z pomieszczeń i przeznaczono go na małą kuchnię, w której przyrządza się herbatę dla dzieci , oddając pomieszczenia starej kuchni na filię Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej  w Krzeszowicach.  Na bieżąco odnawiane są wnętrza przedszkola  i dokonuje się  drobnych napraw  i remontów również przy ofiarnej pomocy rodziców. Chcąc zapewnić dzieciom właściwe warunki do zabaw na powietrzu   w 1999r. wydzielono i ogrodzono teren przeznaczony na plac zabaw. To wpłynęło na poprawę estetyki otoczenia i  bezpieczeństwo zabaw. Przedszkole posiada jeszcze wiele potrzeb w tym zakresie. Konieczne jest wyremontowanie drogi dojazdowej do budynku, wydzielenie chodnika  i parkingu dla samochodów.  W przedszkolu zatrudnionych jest trzech pracowników w tym dwie nauczycielki.     Obecni pracownicy przedszkola w Zalasiu:  mgr Marzena Kubin- dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tenczynku i Oddziałów Zalas , mgr Barbara Chodacka- nauczycielka ( były dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 7 w Zalasiu), mgr Jolanta Waśnik.  - nauczycielka , Dorota Polit – woźna oddziałowa.  W 2009r. w styczniu placówka zamienia swą nazwę i zamiast Filii w Zalasiu funkcjonuje jako Oddziały w Zalasiu.

 Oddziały przedszkola w Zalasiu jako część Przedszkola Samorządowego w Tenczynku doskonale funkcjonują osiągając sukcesy edukacyjno-wychowawcze i artystyczno-sportowe na terenie Gminy Krzeszowice i poza nią.

 

 

    

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku  32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3; tel/fax: 012 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl