GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTYODDZIAŁY ZALAS               NOWOŚCIPRZYJACIELE z NEPALUPODZIĘKOWANIABUDOWA  PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKT

 

N A U C Z Y C I E L K I   

W   N A S Z Y M   P R Z E D S Z K O L U

 

1. mgr Marzena Kubin - nauczyciel dyplomowany  

dyrektor przedszkola,   

 

-  studia wyższe mgr wychowanie przedszkolne,       -   studia wyższe fakultatywne nauczanie początkowe,

- studia podyplomowe na UJ w Krakowie

Wydział  Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Spraw Publicznych Zarządzanie i Marketing, specjalność - „Zarządzanie w oświacie”

 

      2.  mgr Barbara Chodacka - nauczyciel  dyplomowany 

 PREZES OGNISKA ZNP     (Oddziały Zalas)

  

-   studia wyższe mgr wychowanie przedszkolne,

      -   studia wyższe fakultatywne nauczanie początkowe,

 

mgr Ewa  Kadłuczka  -  nauczyciel dyplomowany

SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

   

 -  studia wyższe mgr - wychowanie przedszkolne

 i pedagogika  wczesnoszkolna

 

 

   

 4.  mgr Barbara Socha -  nauczyciel dyplomowany

 

-  studia wyższe mgr - wychowanie przedszkolne

 i pedagogika wczesnoszkolna

      -    studia podyplomowe  z  logopedii

 

 

               5.   mgr Jolanta  Waśnik   -  

       nauczyciel dyplomowany ( Oddziały Zalas )

 

-  studia wyższe mgr - pedagogika wczesnoszkolna 

-  Studium Nauczycielskie - wychowanie przedszkolne

 

6.  mgr Iwona Krzanik  -  nauczyciel dyplomowany

       

-    kierunek  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

        7.  mgr Beata Knapik - nauczyciel dyplomowany

       

 -    kierunek  pedagogika przedszkolna i  

                wczesnoszkolna

 

 

8. mgr Dorota Giszczyńska -  nauczyciel dyplomowany

       

               -    kierunek  wychowanie przedszkolne

                 i nauczanie początkowe

- studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika

 

 

9.  mgr Edyta Godyń-Sowa  -   nauczyciel dyplomowany

       -    studia wyższe mgr  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

    -    studia podyplomowe logopedia

 

10mgr  Dominika Podgórska-Jopek   -   nauczyciel  mianowany

    -  studia wyższe mgr -  wychowanie przedszkolne  i pedagogika  wczesnoszkolna

-  studia podyplomowe z rytmiki

 

 

111. mgr Agnieszka Ścigalska -nauczyciel mianowany

       

-    kierunek  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim.

-  studia podyplomowe z rytmiki

 

 

12.  mgr Joanna Rybarska  -   nauczyciel mianowany

       

 -    kierunek  pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną

        -    studia podyplomowe  gimnastyka korekcyjna

 

13.  Bożena Bednarczyk   -  nauczyciel kontraktowy

   

 -  studia wyższe  - wychowanie przedszkolne  z zarządzaniem przedszkolem 

 

14.  mgr Katarzyna Polak -   nauczyciel kontraktowy ( zastępstwo)

       

 -    studia wyższe mgr wychowanie przedszkolne

 

15. mgr Maria Bień  -  5/24 etatu nauczyciel dyplomowany - religia    ( Oddziały Zalas )

  

 -    studia wyższe mgr teologiczne.

 

2012r. Kadra wraz z Indianami z Wioski Arapaho w Zalasiu - podczas Pikniku Przedszkolnego

 

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku  32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3; tel/fax: 12 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl