GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTYODDZIAŁY ZALAS               NOWOŚCIPRZYJACIELE z NEPALUPODZIĘKOWANIABUDOWA  PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKT

 

KADRA PEDAGOGICZNA NASZEGO PRZEDSZKOLA W TENCZYNKU

I ODDZIAŁÓW W ZALASIU

1. mgr Marzena Kubin - nauczyciel dyplomowany  

DYREKTOR PRZEDSZKOLA,   

-  studia wyższe mgr wychowanie przedszkolne,      

 -   studia wyższe fakultatywne nauczanie początkowe,

- studia podyplomowe na UJ w Krakowie

Wydział  Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Spraw Publicznych

Zarządzanie i Marketing, specjalność - „Zarządzanie w oświacie”

 

2.  mgr Bożena Bednarczyk   -  nauczyciel kontraktowy

ZASTĘPCA DYREKTORA

 -  studia wyższe  - wychowanie przedszkolne  z zarządzaniem przedszkolem 

-  studia magisterskie - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

      3.  mgr Barbara Chodacka - nauczyciel  dyplomowany 

    (Oddziały Zalas)

-   studia wyższe mgr wychowanie przedszkolne,

      -   studia wyższe fakultatywne nauczanie początkowe,

 

4  mgr Ewa Kadłuczka  -  nauczyciel dyplomowany

SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

PREZES OGNISKA ZNP

 -  studia wyższe mgr - wychowanie przedszkolne

 i pedagogika  wczesnoszkolna

 

 5.  mgr Barbara Socha -  nauczyciel dyplomowany

-  studia wyższe mgr - wychowanie przedszkolne

 i pedagogika wczesnoszkolna

      -    studia podyplomowe  z  logopedii

 

               6.   mgr Jolanta  Waśnik   -  

       nauczyciel dyplomowany ( Oddziały Zalas )

-  studia wyższe mgr - pedagogika wczesnoszkolna 

-  Studium Nauczycielskie - wychowanie przedszkolne

 

7.  mgr Iwona Krzanik  -  nauczyciel dyplomowany

-    kierunek  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

        8.  mgr Beata Knapik - nauczyciel dyplomowany

 

-    kierunek  pedagogika przedszkolna i  

                wczesnoszkolna

 

9. mgr Dorota Giszczyńska -  nauczyciel dyplomowany

-    kierunek  wychowanie przedszkolne

                 i nauczanie początkowe

- studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika

 

10.  mgr Edyta Godyń-Sowa  -   nauczyciel dyplomowany

       -    studia wyższe mgr  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

    -    studia podyplomowe logopedia

 

11mgr  Dominika Podgórska-Jopek   -   nauczyciel  mianowany

    -  studia wyższe mgr -  wychowanie przedszkolne  i pedagogika  wczesnoszkolna

-  studia podyplomowe z rytmiki

 

12. mgr Agnieszka Ścigalska -nauczyciel mianowany

       

-    kierunek  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim.

-  studia podyplomowe z rytmiki

 

13.  mgr Joanna Rybarska  -   nauczyciel mianowany

 -    kierunek  pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną

        -    studia podyplomowe  gimnastyka korekcyjna

 

14.  mgr Anna Kubin -   nauczyciel kontraktowy

 -    studia wyższe mgr pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- studia podyplomowe Język Angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

15.  mgr Katarzyna Polak -   nauczyciel kontraktowy ( zastępstwo)

 -    studia wyższe mgr wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 

16. mgr Maria Bień  -  nauczyciel dyplomowany - Religia   

 -    studia wyższe mgr teologiczne, liturgia

 

        

NASZA KADRA PEDAGOGICZNA - Foto 2019      i   z BALU KARNAWAŁOWEGO 2020r.

 

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku  32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3; tel/fax: 12 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl